Kasutus koos herbitsiididega

Tabelis on toodud näited Albiti kasutamisest koos herbitsiidiga võrreldes puhta herbitsiidiga- siin avaldub Albiti antistressandi efekt:

Kultuur Antistressandi efekt Antistressandi efekt,
t/ha %
Mais 1.01 19.3
Lina (kõrs) 0.44 11
Sibul 3.0 18
Päevalill 10
Hirss 0.54 41
Talinisu 0.6 16
Suvinisu 0.12 11
Raps 0.17 5
Suhkrupeet 2.57 6.9
Sojaoad 0.32 19.1
Talioder 0.94 18
Suvioder 0.35 11.8

 

Herbitsiidide kasutamine maailmas on viimastel aastakümnetel mitmekordistunud. Sama tendents on ka eestis. Kokku kasutatakse eestis pestitsiide ca 900 000 tonni, millest 80% on herbitsiidid. Lisaks kasulikule umbrohu tõrje omadusele tekitab herbitsiid reeglina põhitaimele kõrvalmõjuna stressi. Pestitsiididest on just herbitsiid kõige suurem stressi tekitaja. Herbitsiidide toimel võib põhitaimede saagikus langeda isegi kuni 50%. Peale herbitsiidide kasutamist toimub reeglina ka põhitaime kasvu seisak kuni 10 päeva( vaata graafikut), suureneb võimalus taimede nakatumiseks haigustesse- Albit aitab siin säilitada ja tõsta taime immuunsust haiguste vastu. Selle tulemusena võib jääda ära ka fungitsiidide kasutamise vajadus.

Seepärast on just herbitsiidide kasutamisel äärmiselt oluline kasutada Albitit kui laiapõhjalist antistressanti – mis on suuteline mõjuma väga erinevate herbitsiidide kasutamisel. Katsete põhjal võib väita, et Albit aitab vähendada herbitsiidide poolt põhjustatud saagi kadusid kuni 40%. Reeglina kasutatakse Albitit koos herbitsiidiga, teravilja puhul on doosi suurus 40ml/ha kohta. Juhul kui aga ikkagi on märgata tugevat stressi, siis kordus kasutus uuesti 1 kuni 5 päeva peale herbitsiidiga töötlemist. See võib päästa saagi.  Samuti mõjutab seemnete külvieelne töötlemine Albitiga taime vastupanu võime tugevnemist hilisema herbitsiidiga töötlemise käigus tekkiva stressi vastu.

Albit on ametlikult tunnistatud antistressandiks- tavaliselt  antistressandid ei ole kasvustimulaatorid ja vastupidi, kasvustimulaatorid ei ole tavaliselt antistressandid. 

Albiti toime skeem koos teiste herbitsiididega

Albiti kasutamise praktika näitab, et kõige efektiivsem on teda kasutada taliviljade kasvatamisel kohe vegetatsiooni algul, siis saab taim sisse kasvuhoo, areneb jõudsalt juurestik, taim muutub vastupidavaks nii haiguste kui ka põua suhtes. Teda tuleks siis kasutada kohe esimese pritsimissegu lisandina.

Suviviljade puhul tuleks kasutada Albitit aga kohe taimede tärkamisel 3-5 lehe juures. Albit mõjub nii läbi lehtede kui läbi pinnase. Lisada ikka esimese pritsimise lahusesse.

Rusikareegel on Albiti kasutamisel ka see, et esimene pritsimine mõjutab enim taime saagikust ja teine pritsimine rohkem kvaliteedi näitajaid.

Üldistatud andmete põhjal võib väita, et Albiti kasutamine koos herbitsiidiga kindlustab saagikuse tõusu keskmiselt 16,6%  , seda võrreldes kontrollpõlluga kus on kasutatud ainult herbitsiidi.

 

Leave your comments

0
terms and condition.

Comments