Saagikuse suurenemine

Albiti preparaadi üheks põhiomaduseks on taimede kasvu stimuleerimine ja saagikuse suurenemine selle läbi. 

Tabelis on toodud 1997-2004 aasta katsete keskmised näitajad

Nagu tabelist näha on Albiti mõju kultuuridele erinev. Kõige efektiisemalt mõjub Albit (saagikuse keskmine tõus üle 23%) tatra, päevalille,erinevate marjade, rapsi ja köögiviljade kasvatamisel.

Suhteliselt kõige madalam on Albiti efektiivsus protsentides erinevate viljapuude, porgandi ja maisi kasvatamisel. Kuid see ei tähenda tingimata seda, et seda ei tasu teha. Absoluutarvudes on see juurdekasv aga tõhus. Näiteks maisi saagikuse juurdekasv on 11,6%, aga kilodes on see 370 kg tõlvikuid ehk 560 kg rohelist massi. Samas ka talinisu absoluutne saagikuse tõus on keskmiselt 13,3% , suvinisul aga 16,5%. Kuna aga talinisu saagikus on tunduvalt kõrgem .siis on seal ka saadav absoluutne saagikuse tõus suurem- olles ca 500kg/ha kohta(seda kinnitavad ka eesti teaduskatsed)

Enamikul kultuuridel jääb saagikuse tõus aga 12-23% vahele. Sellesse gruppi kuuluvad enamus põllumajanduse põhikultuure- teraviljad, kartul jne.

Paljude kultuuride puhul ei anna selline protsentuaalne lähenemine head majanduslikku pilti Albiti mõjust, siis peab lähenema sellele kui palju see absoluutväärtuses on ja siis tekib parem ettekujutus majanduslikust efektiivsusest. Näide 2015 aasta talivilja ksavatuse katsest Jõgeval. Seemne töötluseks kasutati doosi 40 ml/tonni kohta ja 2x40 ml/ha kohta pritsimissegudes. Kokku ha kulu siis 90 mlning sellega saadi lisasaaki 504 kg võrreldes kontrollpõlluga. Seega kulutades 9 eurot saadi tulu vähemalt 60 eurot.

Kõrgema mõjuga grupist on eestis tehtud katsed rapsiga, milles saagikuse tõus oli 746 kg/ha kohta ning kasutus doosi suurus oli 60 ml/ha kohta. Kõik need kinnitavad tootja sellealaseid andmeid.

Saagikuse tõus saavutatakse just tänu Albiti komplekssele mõjule- ta on eelkõige kui antistressant nii ilmastiku kui kemikaalide põhjustatud stresside puhul, kasvustimulaator ja fungitsiid, tänu nende omaduste realiseerimisel toimub ka saagikuse suurenemine.

Albit on antistressant, kasvustimulaator ja fungitsiid.